Over DDMA

Branche organisatie DDMA is een platform van 275 bedrijfsleden die zich inzet voor de ontwikkeling en kwaliteit van de data driven marketingsector. We doen dit al jaren in onze commissies, tijdens bijeenkomsten en door middel van onderzoek.

DDMA formuleert kwaliteitseisen en adviseert haar leden welke juridische kaders en kansen er zijn voor datagebruik in marketing. Kijk voor meer informatie over het lidmaatschap op ddma.nl of bel met: 020-4528413.